Bij een hoog toerental liep er koelwater uit de ontluchting van de expansietank. De KB-12 boten hebben een systeem om het koelwater elektrisch te verwarmen zodat wegvaren met vol vermogen mogelijk was. De pomp die daarvoor nodig was is door een vorige eigenaar vervangen door een slang. Bij een draaiende motor hoort deze slang afgesloten te zijn. En omdat het verwarmingssysteem toch niet meer aanwezig was kon deze slang helemaal weg.
© 2019 Camiel Eltink - based on a design by webdesign-grafik.at, vienna